משמעות המונח סנסאי ביפנית הינו "זה שהלך בדרך לפני". ביפן נהוג להשתמש בתואר זה כלפי מורים, רופאים, אומנים וכאלו שהגיע לדרגת שליטה ומומחיות בתחום מסוים כגון אומנות לחימה.

בדוג'ו מסורתי המורה הינו אוטונומי, עצמאי, אין סמכות מנהלתית או אקדמית מעל למורה. תפקיד המורה לשמור ולהורות את דרך האייקידו בדבקות לעקרונות היסוד של האייקידו, לדאוג להתפתחות תלמידיו ולהובילם לעצמאות.

המורה אינו מאסטר שיודע הכל אלא אומן וחוקר אומנות לחימה המצויד בכלים ובידע אשר מאפשרים לו לחקור, לפתח ולשכלל את אומנותו ולבחון אותה במבחן המציאות. ( מבחן האפקטיביות וההתאמה ליסודות האייקידו)

איכות עבודתו של המורה נמדדת באיכות הוראתו ובעיקר באיכות תלמידיו.

אייקידו זאת דרך חיים. לפיכך לימד האומנות אינו נפסק לעולם וכך גם המורה עצמו נשאר תלמיד לעד.

תגיות: